d
Follow us
  >    >  Prawo spółek i transakcje M&A

Prawo spółek i transakcje M&A

Zespół prawa korporacyjnego składa się ze specjalistów świadczących doradztwo prawne w zakresie budowy i organizacji struktury korporacyjnej, opracowywania długotrwałych strategii biznesowych jak i doradztwa w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nasi specjaliści świadczą kompleksową pomoc prawną umożlwiającą naszym klientom realizację celów biznesowych.

W ramach współpracy z biurami rachunkowymi, biegłymi rewidentami oraz brokerami ubezpieczeniowymi, wychodząc naprzeciw naszym klientom, zapewnimy kompleksową korporacyjną obsługę przedsiębiorców.

Nasze usługi obejmują m.in.:

Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego, w tym:

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze optymalnej prawnie i podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie tworzenia spółek  osobowych i kapitałowych zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału
 • obsługa procesu rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • kształtowanie zasad corporate goverence m.in. w zakresie sporządzania i opiniowania umów, statutów, regulaminów, polityk wewnętrznych i innych regulacji w celu zapewnienia ładu korporacyjnego w spółkach
 • doradztwo w kwestiach związanych z m.in. przystępowaniem do spółek nowych udziałowców, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego, przygotowywanie umów inwestycyjnych, transakcji zbycia lub zabezpieczenia na akcjach lub udziałach, przygotowywaniem procesów sgueeze out,
 • asystę w trakcie przeprowadzenia zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, negocjacji itp.
 • sporządzania umów towarzyszących transakcjom typu M&A.
 • przeprowadzanie procesów likwidacji spółek
 • obsługa sporów korporacyjnych

Doradztwo w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń podmiotów:

 • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych,
 • opracowywanie optymalnego i bezpiecznego procesu transakcji M&A, wraz z doradztwem na każdym etapie postępowania
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym m in. planów połączeń, przekształceń i podziałów, umów inwestycyjnych, niezbędnych uchwał organów spółek
 • wsparcie w procesach negocjacji
 • przeprowadzenia raportów due dilligence w zakresie prawnym, podatkowym i finansowym
 • przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, np. uchwał organów spółek, oświadczeń członków organów, itp.
 • doradztwo w czynnościach likwidacyjnych

Kancelaria w ramach niniejszego zespołu jest zaangażowana w pomoc prawną stałym klientom m.in. z branży automotive, budowlanej, przemysłowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, medycznej, ochroniarskiej, spożywczej, piwowarskiej, transportowej, lotniczej, a nadto uczestniczyła w procesach restukturyzacyjnych podmiotu będącego liderem w Europie Środkowej i Wschodniej w segmencie sprzedaży, detalicznej odzieży, obuwia i sprzętu sportowego, a także w procesie restukturyzacyjnym spółki Skarbu Państwa z sektora zbrojeniowego.

Szef specjalizacji

Wszyscy członkowie zespołu

Zapisz się do newslettera