d
Follow us
  >    >  Zamówienia realizowane w ramach projektów UE

Zamówienia realizowane w ramach projektów UE

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie procedury udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, w tym przede wszystkim w ramach programów „Inteligentny Rozwój”, „Infrastruktura i Środowisko” celem realizacji zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Doradztwo prawne obejmuje w szczególności wsparcie w zakresie:

 • rozeznania właściwej procedury postępowania o udzielenie zamówienia, w tym właściwego podziału wydatków w ramach projektu,
 • przeprowadzenia procedury „rozeznania rynku” lub „zasady konkurencyjności”,
 • doradztwa w procedurze szacowania wartości przedmiotu zamówienia,
 • zachowania właściwej ścieżki audytu, w tym w drodze przygotowania niezbędnej dokumentacji,
 • opracowania zapytania ofertowego oraz dokumentów towarzyszących,
 • opracowania protokołów z postępowania,
 • funkcjonowania systemu Baza Konkurencyjności,
 • oceny ofert i rozstrzygnięcia postępowania,
 • przygotowania umowy pomiędzy beneficjentem a wybranym wykonawcą,
 • reprezentacji beneficjenta w kontaktach z wykonawcami,
 • reprezentacji beneficjenta w ramach postępowań kontrolnych prowadzonych przez IP
 • interpretacji przepisów związanych z tematyką funduszy unijnych i pomocą publiczną
 • określenia wielości przedsiębiorstwa w ramach definicji MŚP

Publikacje

  Sorry, no posts matched your criteria.

Szef specjalizacji

Wszyscy członkowie zespołu

Zapisz się do newslettera