d
Follow us
  >    >  Prawo procesowe i odszkodowań

Prawo procesowe i odszkodowań

W zakresie prawa procesowego i odszkodowań – zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym m.in. sprawami z zakresu prawa ubezpieczeń. Z dużym powodzeniem prowadzi procesy odszkodowawcze, w szczególności procesy o naprawienie szkody związanej z błędem medycznym, wypadkiem komunikacyjnym i innymi zdarzeniami ubezpieczeniowymi, a także procesy na tle wykonania umów (w tym dotyczące zapłaty wynagrodzeń, odszkodowań dochodzonych na zasadach ogólnych i kar umownych oraz dotyczące realizacji roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości). Posiada doświadczenie w trudnych i skomplikowanych sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Obsługuje podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i Klientów indywidualnych.

Usługi działu obejmują m.in.:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań gospodarczych, cywilnych oraz ubezpieczeniowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli;
 • wsparcie Klientów w postępowaniach polubownych oraz mediacyjnych;
 • negocjowanie ugód;
 • ocenę ryzyka prowadzenia sporu sądowego;
 • przygotowywanie strategii procesowych oraz scenariuszy ugodowego zakończenia sporów;
 • kompleksowe przeprowadzanie analiz spraw w toku;
 • windykację należności;
 • sporządzanie opinii prawnych obejmujących ww. gałęzie prawa.

Publikacje

  Sorry, no posts matched your criteria.

Szef specjalizacji

Zapisz się do newslettera