d
Follow us
  >  Szymon Wiewióra

Szymon Wiewióra

Radca prawny

Języki obce

angielski

Radca Prawny. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył broniąc pracy magisterskiej na temat klauzul generalnych. W trakcie studiów stypendysta Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywał podczas praktyk w Sądzie i Prokuraturze, a następnie w śląskich kancelariach radcowskich i adwokackich. W 2022 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach z powodzeniem składając egzamin zawodowy i uzyskując tytuł Radcy Prawnego. Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Posiada również spore doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz występowaniu przed sądami i organami administracji publicznej.
W szczególności, z licznymi sukcesami zajmuje się postępowaniami sądowymi, w tym gospodarczymi i odszkodowawczymi. Wśród prowadzonych przez niego spraw znajdują się także postepowania sporne przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO. Doradza w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Z powodzeniem pomaga klientom w sporach z gigantami internetowymi. Doprowadził do uwolnienia członka zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Przeprowadził czynności skutkujące odzyskaniem należności od azjatyckiego kontrahenta.
Włada językiem angielskim.

Zapisz się do newslettera