d
Follow us
  >  Marzena Odrzywołek

Marzena Odrzywołek

Radca prawny, Doradca podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2007r. wykonująca zawód radcy prawnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawno-podatkowej oraz reprezentacji w postępowaniach kontrolnych , podatkowych i sądowo-administracyjnych , zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Reprezentowała klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych , w tym jako członek Rady Wierzycieli w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Uczestniczyła z sukcesem jako pełnomocnik w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Zapisz się do newslettera