d
Follow us
  >  Jakub Gibas

Jakub Gibas

Aplikant radcowski

Języki obce

angielski

Stanowisko:

Aplikant radcowski. Z kancelarią związany od 2020 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy pt. „Prawomocność wyroku sądu polubownego” – z pogranicza postępowania cywilnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W trakcie studiów uczestnik i zwycięzca wielu konkursów – zarówno organizowanych w ramach uniwersytetu jak również przez podmioty zewnętrzne, w tym międzynarodowe kancelarie. W trakcie studiów kilkukrotnie nagradzany stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zajmuje się sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem własności przemysłowej, jak również prawem spółek, prawem gospodarczym oraz szeroko pojętym prawem cywilnym. Poza tym interesuje się również postępowaniem sądowoadministracyjnym oraz prawem prywatnym międzynarodowym. Włada biegle językiem angielskim.

Zapisz się do newslettera