d
Follow us
  >  Tomasz Kulik

Tomasz Kulik

Adwokat

Języki obce

angielski

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie z powodzeniem składając egzamin zawodowy i uzyskując tytuł Adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Doradza podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego, w szczególności w roli wykonawców, z uwzględnieniem reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w doradztwie podmiotom z sektora prywatnego w zakresie zagadnień prawnych związanych z pozyskiwaniem finansowania inwestycji, realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie kwalifikowalności wydatków, udzielania zamówień, prowadzenia sporów z instytucjami pośredniczącymi w zakresie protestów od wyników oceny o dofinansowanie projektu, korekt finansowych. Przewodniczy pracom zespołu ds. nieruchomości i inwestycji budowlanych przeprowadzając lub nadzorując m.in. audyty i badania due deligence stanu prawnego nieruchomości, negocjacje oraz procesy sądowe pomiędzy uczestnikami procesów budowlanych (w tym w zakresie reprezentacji stron w skomplikowanych procesach odszkodowawczych), przedsięwzięcia deweloperskie zarówno na rynku mieszkaniowym jak i usługowym (w tym aparthotele). Z Kancelarią związany od 2016 roku. Włada językiem angielskim.

Publikacje

Brak publikacji

Zapisz się do newslettera