d
Follow us
  >  Daria Gąsiorek

Daria Gąsiorek

Radca prawny

Radca prawny, związana z Kancelarią od 2012 r. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa UZP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się windykacją należności, prawem samorządowym oraz zamówieniami publicznymi głównie pod kątem obsługi Zamawiających.

W ramach zamówień zajmuje się przygotowaniem warunków formalno – prawnych specyfikacji warunków zamówienia, czy też opisu potrzeb i wymagań w tym m.in.: pomoc prawna w ustaleniu warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie, dobór kryteriów oceny ofert, weryfikację poprawności ogłoszenia o zamówieniu, przygotowanie wzoru umowy. Zainteresowania w obszarze zamówień publicznych obejmują: problematykę dopuszczalnych zmian umowy na gruncie zamówień publicznych, jak również postępowanie odwoławcze przed KIO.

Publikacje

Brak publikacji

Zapisz się do newslettera