d
Follow us
  >  Anna Czekaj-Bochacka

Anna Czekaj-Bochacka

Adwokat

Adwokat. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2014 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek, obejmującej bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. W zakresie swoich działań w szczególności:

  • przygotowuje, opiniuje i uczestniczy w negocjowaniu umów, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i z zakresu bieżącej działalności,
  • sporządza dokumenty korporacyjne spółek handlowych oraz reprezentuje klientów podczas posiedzeń rad nadzorczych jak i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
  • reprezentuje klientów przed sądem rejestrowym w postępowaniach o rejestracje wpisów zmian w rejestrze przedsiębiorców,
  • reprezentuje klientów przed sądami i innymi organami władzy publicznej,
  • zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
  • doradza w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym również zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług,
  • sporządza i opiniuje umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie.

Publikacje

Brak publikacji

Zapisz się do newslettera