d
Follow us
  >    >  Prawo nieruchomości i obsługa procesów budowlanych

Prawo nieruchomości i obsługa procesów budowlanych

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną zarówno na rynku transakcji nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie) jak i inwestycji budowlanych. Posiadamy doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym oferując usługi w każdej dziedzinie związanej z tematyką nieruchomości, w tym w szczególności mieszkaniowej, deweloperskiej, użytkowej, przemysłowej, handlowej, magazynowej jak i rolnej.  W ramach świadczonych usług doradztwa oferujemy w szczególności:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym ryzyk związanych z transakcją,
 • analizę skutków podatkowych transakcji z udziałem nieruchomości,
 • obsługę prawną procesu nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • obsługę prawną inwestycji na rynku nieruchomości, w tym w ramach spółek celowych jak i umów inwestycyjnych,
 • obsługę prawną w zakresie tworzenia jak i analizy umów najmu, dzierżawy, w tym umów komercyjnych (dotyczących biur, galerii handlowych),
 • obsługę prawną na rynku zarządzania nieruchomościami, w tym wspólnot mieszkaniowych
 • reprezentację wspólnot mieszkaniowych,
 • obsługę prawną procesów budowlanych (w tym w ramach zamówień publicznych) na rzecz zamawiających, wykonawców jak i podwykonawców,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych jak i sądowo-administracyjnych dotyczących m.in. wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, o warunkach zabudowy, środowiskowych, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego itd.
 • pomoc prawną w zakresie legalizacji samowoli budowlanych;
 • reprezentację w postępowaniach cywilnych i gospodarczych dotyczących m.in. wad budowlanych, nienależytego wykonania umowy, odszkodowań, ustanowienia służebności, hipoteki.

Szef specjalizacji

Wszyscy członkowie zespołu

Zapisz się do newslettera