d
Follow us
  >    >  Upadłości, restrukturyzacje i likwidacja przedsiębiorstw

Upadłości, restrukturyzacje i likwidacja przedsiębiorstw

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego z zakresu restrukturyzacji pozasądowej, wyboru i przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także wsparcia kadry menadżerskiej w związku z powstaniem lub zagrożeniem powstania stanu niewypłacalności, obejmujące w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem korzyści i konsekwencji oraz ograniczeń związanych z takim procesem, w tym doradztwa w zakresie minimalizacji ryzyka odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz osób zarządzających danym podmiotem.
 • Doradztwo związane z odpowiedzialnością zarządów przedsiębiorstw w związku z powstaniem lub zagrożeniem powstania stanu niewypłacalności w aspekcie odpowiedzialności osobistej, majątkowej i karnej.
 • Doradztwo związane z wyborem najlepszego dla Klienta rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego(postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne).
 • weryfikacji dokumentacji klienta pod kątem jej wykorzystania we wniosku restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,
 • Kompleksowe zastępstwo procesowe w postępowaniach upadłościowych (także upadłościach tzw. konsumenckich), obejmujące pełną analizę sytuacji Klienta, przygotowanie wniosku do sądu i wsparcie podczas postępowania sądowego oraz współpracę z syndykiem upadłej spółki.
 • doradztwo w zakresie całościowej kontroli podejmowanych przez syndyka działań, tzw. ochrony masy upadłości przed uszczupleniem.
 • Doradztwo na rzecz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych ich dłużników obejmujące etap zgłoszenia wierzytelności i reprezentację w toku postępowania upadłościowego, w tym wnoszenia sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych pism procesowych oraz współpracę z syndykiem w zakresie wydania majątku upadłej spółki;
 • Doradztwo związane z zakończeniem działalności podmiotów gospodarczych i obsługa procesu likwidacji.
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Publikacje

  Sorry, no posts matched your criteria.

Wszyscy członkowie zespołu

Zapisz się do newslettera