d
Follow us
  >    >  Doradztwo Podatkowe

Doradztwo Podatkowe

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia i doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców, ich pracowników oraz kadry zarządzającej, które pozwalają na całościową ocenę ryzyka oraz analizę skutków podatkowych danej transakcji.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych
 • sporządzanie informacji i opinii podatkowych
 • sporządzanie wniosków o interpretację prawa podatkowego,
 • sporządzanie wniosków o opinię zabezpieczającą,
 • sporządzanie wniosków o Wiążącą Informację Stawkową (WIS),
 • doradztwo oraz wsparcie w rozliczaniu podatków PIT, CIT, VAT,
 • doradztwo w zakresie podatku akcyzowego, opłat i należności celnych,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości,
 • opracowywanie strategii podatkowej z uwzględnieniem zmian od 2021 r.
 • analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym,
 • analiza skutków podatkowych transakcji gospodarczych,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych,
 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych,
 • wsparcie podatkowe w zakresie działań restrukturyzacyjnych, takich jak połączenia, podziały, przekształcenia,
 • asysta w tworzeniu lub zmianie modelu prowadzonej działalności,
 • kompleksowe audyty podatkowe (VAT,CIT,PIT i inne podatki),
 • badania due dilligence w ramach konkretnych transakcji,
 • działania doradcze mające na celu eliminację ryzyka podatkowego oraz karno-skarbowego,
 • szkolenia dla firm, ich pracowników oraz kadry zarządzającej dotyczące bieżących zmian z zakresu podatków.

Szef specjalizacji

Wszyscy członkowie zespołu

Radca prawny, Doradca podatkowy

Radca prawny, Doradca podatkowy

Konsultant podatkowy, Specjalista ds. dokumentacji cen transferowych

Zapisz się do newslettera