d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Termin na złożenie informacji TPR został wydłużony

Termin na złożenie informacji TPR został wydłużony

Na trzy dni przed końcem listopada, a zarazem upływem terminu ustawowego na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), zapowiadane przez resort finansów rozporządzenie w sprawie wydłużenia przedmiotowego terminu, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Mocą nowego rozporządzenia podatnicy, dla których termin na złożenie informacji TPR (TPR-C i TPR-P) za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – termin został przedłużony do 31 stycznia 2024 r. W efekcie, obowiązek w tym zakresie został wydłużony o 2 miesiące względem dotychczasowych regulacji.

Pomimo oczywistego pozytywnego aspektu wejścia rozporządzenia w życie, finalna jego treść wzbudziła jednak pewne zdziwienie, pierwotny bowiem projekt zakładał przedłużenie przedmiotowego terminu:

• do 29 lutego 2024 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 listopada 2023 r.;
• o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Niezależnie jednak od wprowadzonego wydłużonego terminu na wywiązanie się podatników z obowiązku złożenia TPR, eksperci zalecają, by nie zwlekać zbytnio z jego wykonaniem. Przeprowadzone bowiem dotychczas pierwsze testy ujawniły, iż formularz webowy zawiera błędy techniczne, a ponadto składanie formularzy w ostatnim dniu/dniach może zwyczajnie przeciążyć systemy informatyczne.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 listopada 2023 r. i weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 28 listopada 2023 r.

Zmiany w przedmiotowym zakresie wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2571), z którego pełną treścią zapoznać można się pod linkiem.

Zapisz się do newslettera