d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Raportowanie schematów podatkowych

Raportowanie schematów podatkowych

Z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, a wraz z nim nastąpiło odwieszenie szeregu przepisów.

Zdecydowanie najistotniejszym obowiązkiem, który powrócił, najistotniejszym z perspektywy potencjalnych sankcji, jest obowiązek raportowania schematów podatkowych. Przepisy o raportowaniu uzgodnień transgranicznych – MDR (tzw Mandatory Discolosure Rules) weszły w życie w maju 2018 r. mocą Dyrektywy Rady UE 2018/22.

Polska jest pierwszym Państwem, które implementowało przepisy o MDR do krajowego porządku prawnego. Co istotne, polskie przepisy nakładają obowiązek raportowania zarówno uzgodnień transgranicznych, jak i krajowych przez trzy grupy podmiotów:

• promotorów,
• korzystających,
• wspomagających.

Podatnicy, doradcy, biura rachunkowe oraz szereg innych podmiotów, jeżeli nie wykonywali tych obowiązków dotychczas, winni dokonać audytu wewnętrznego celem odpowiedzi na pytania:

• czy w latach 2020, 2021, 2022 i w roku obecnym wystąpiły w naszej jednostce schematy podatkowe?
• czy nasza jednostka jest zobligowana do zaraportowania schematu/schematów podatkowych?
• jak wykrywać schematy podatkowe w naszej jednostce?
• czy nasza jednostka winna posiadać jakieś procedury wewnętrzne?

Oczywiście jako Kancelaria Marek Płonka i Wspólnicy służymy Państwu pełnym wsparciem zarówno merytorycznym, jak i doradczym w powyższym zakresie. Dział podatkowy Kancelarii świadczy usługi w zakresie:

• przeprowadzenia audytu transakcji i zdarzeń pod kątem rozpoznania schematów podatkowych i obowiązków sprawozdawczych związanych z MDR w Państwa jednostce,
• wsparcia w raportowaniu MDR oraz realizacji obowiązków informacyjnych jednostki,
• opracowania wewnętrznej procedury MDR stosownie do struktury organizacyjnej jednostki.

W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się do newslettera