d
Follow us
  >  Ochrona danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) nałożył administracyjną karę pieniężną na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wysokości 10 tys. zł. Przyczyną decyzji było niezgłoszenie PUODO naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą. Naruszenie ochrony danych osobowych polegało na tym, że lekarz wypisujący skierowanie do

Zapisz się do newslettera