d
Follow us
  >  Prawo pracy   >  Praca zdalna i kontrola trzeźwości ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Praca zdalna i kontrola trzeźwości ogłoszona w Dzienniku Ustaw

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza w kodeksie pracy zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Choć o zmianach wiadomo od dawna, wspomniane zmiany zaczną obowiązywać w kodeksie pracy odpowiednio od 21 lutego 2023 r. oraz 7 kwietnia 2023 r.

Ponadto, warto również zwrócić uwagę na uchylenie przepisów o telepracy i pracy zdalnej w tzw. ustawie antycovidowej.

Mocą nowelizacji Kodeksu pracy, praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r. roku będzie na stałe w Kodeksie. Pracodawcy mają więc 2 miesiące na przystosowanie się do nowych regulacji.

Natomiast regulacje dotyczące kontroli trzeźwości mają wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania tj. 21 lutego 2023 r.

Poza uchyleniem przepisów o telepracy, przepisy przejściowe przewidują wykreślenie z tzw. ustawy antycovidowej  – art. 3, który obecnie reguluje pracę zdalną.

Omawiana sytuacja prawna spowoduje, iż jednego dnia znikną stare zasady świadczenia pracy zdalnej i pojawią się nowe. Działanie takie spowoduje liczne komplikacje po stronie pracodawców w związku z wdrożeniem nowych, obwarowanych licznymi wymogami, przepisów regulujących wykonywanie zadań przez pracowników z domu.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę, iż w czasie oczekiwania na wejście nowych przepisów o pracy zdalnej, przedsiębiorcy powinni już podjąć przygotowania do ich wdrożenia, w tym przykładowo: wykonać wcześniej uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego na takich stanowiskach, przygotować wzory informacji i oświadczeń pracowników.

O ile do powyższych czynności pracodawcy mogą rozpocząć przygotowania, to już kwestia negocjacji ze związkami zawodowymi budzi szereg większych wątpliwości. W przypadku bowiem, gdy pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi, musi się liczyć z tym, że po wejściu nowych przepisów w życie związkowcy będą mieli kolejne 30 dni na przeprowadzenie negocjacji. Od tego natomiast zależy jaka będzie podstawa do świadczenia pracy zdalnej w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań.

Nowelizacja przepisów o pracy zdalnej zakłada, iż praca w tej formie będzie możliwa na podstawie indywidualnych uzgodnień z zatrudnionymi.

Z uwagi więc na liczne problemy praktyczne, pracodawcy już teraz muszą pomyśleć o wdrożeniu prawidłowych rozwiązań w zakresie pracy zdalnej.

Zapisz się do newslettera