d
Follow us
  >  Patrycja Wanat

Patrycja Wanat

Aplikant radcowski

Języki obce

angielski

Stanowisko:

Aplikantka radcowska. Absolwentka kierunków prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów kilkukrotnie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od 2021 roku odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich w Krakowie świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Do zakresu jej zainteresowań należy prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, w szczególności prawo spółek oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych oraz doradztwem z zakresu prawa pracy m.in. na rzecz podmiotów z branży medycznej, automotive oraz przemysłu tworzyw sztucznych. Wspiera działy HR w sprawach pracowniczych, w szczególności poprzez tworzenie i opiniowanie postanowień aktów wewnątrzzakładowych jak również świadczy pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Swoje zainteresowania związane z prawem pracy rozwija poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. W ramach zespołu korporacyjnego sporządza i opiniuje dokumenty wewnątrzzakładowe oraz zajmuje się obsługą procesu rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. Uczestniczy również w procesach due dilligence oraz w procesach M&A, w tym przygotowując projekty dokumentów wymaganych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. Włada językiem angielskim.

Publikacje

Brak publikacji

Zapisz się do newslettera