d
Follow us
  >  Prawo spółek i transakcje M&A   >  Zmiany w obszarze cen trasnferowych – obowiązki za 2022 r.

Zmiany w obszarze cen trasnferowych – obowiązki za 2022 r.

Z początkiem roku 2023 obowiązywać zaczęły nowe zasady postępowania i raportowania w obszarze cen transferowych. Poniżej przestawiamy kluczowe obowiązki oraz terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do transakcji za 2022 r.:

1. Nowe terminy na:

  • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami cen transferowych – do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C – do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • sporządzenia, o ile istnieje obowiązek, dokumentacji grupowej Master File – do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Terminy te są terminami ustawowymi, niemniej jednak MF, podobnie na kształt przedłużenia terminów na złożenie zeznań rocznych CIT-8, rozważa także możliwość odroczenia terminów sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

2. Oświadczenie TP:

  • brak konieczności składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen, jak to miało miejsce dotychczas. Oświadczenie TP będzie bowiem stanowiło integralną część formularza TPR-C – przekazanie formularza TPR-C do organu, będzie tym samym tożsame ze złożeniem oświadczenia TP;
  • poszerzenie treści oświadczenia TP o oświadczenie podatnika, iż dokumentacja za 2022 r. została sporządzona zgodnie ze stanem faktycznym. Dotychczas podatnik oświadczał jedynie, iż dokumentacja została sporządzona oraz ceny transferowe w dokumentacji są na warunkach rynkowych.

3. Podpisywanie TPR-C – formularz TPR-C będzie podpisywany przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu,

przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Zapisz się do newslettera