d
Follow us
  >  Prawo spółek i transakcje M&A   >  Nowe regulacje w zakresie przekształcania spółek

Nowe regulacje w zakresie przekształcania spółek

W połowie września 2023 r. do Kodeksu spółek handlowych (KSH) wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Nowelizacja ma charakter dostosowawczy i implementuje do prawa polskiego prawa rozwiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132. Pakiet przedmiotowych zmian stanowi kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek.

 

Nowe przepisy zakładają m.in.:

  • zrównanie pod kątem reorganizacji krajowej i transgranicznej statusu spółki komandytowo-akcyjnej i spółki kapitałowej. Spółce komandytowo-akcyjnej przyznana zostanie pełna zdolność łączeniowa i podziałowa;
  • rozszerzenie możliwości łączenia spółek osobowych oraz umożliwienia podziału transgranicznego i przekształcenia transgranicznego spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej;
  • zmiany w Ordynacji podatkowej, gdzie określony zostanie zakres i charakter udziału szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w procedurze wydawania zaświadczeń o zgodności z prawem podatkowym danej operacji transgranicznej. KAS będzie zatem opiniować kwestię zgodności operacji transgranicznej z przepisami podatkowymi. W ramach tego uprawnienia KAS będzie mogła wydać przedmiotową opinię albo odmówić jej wydania.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 15 września 2023 r.

Zmiany w powyższym zakresie wprowadza, podpisana przez prezydenta, ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z której pełną treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/3191_u/$file/3191_u.pdf

Zapisz się do newslettera