d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Nowe terminy na zwrot VAT

Nowe terminy na zwrot VAT

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym podstawowy termin zwrotu podatku VAT ulegnie skróceniu z 60 do 40 dni. Zmiana ta jest ściśle powiązana z wprowadzeniem od 1 lipca 2024 r. obligatoryjnego korzystania i e-fakturowania za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dzięki któremu to właśnie weryfikacja zasadności zwrotów ma zostać usprawniona i przyspieszona.

W praktyce, dojdzie zatem do likwidacji 60 – dniowego terminu i zastąpienie go terminem 40-dniowym, przy jednoczesnym dostosowaniu zasad doręczeń, by możliwe było efektywne stosowanie przepisów dotyczących zwrotów przez organy podatkowe.

Zgodnie bowiem z uzasadnieniem projektodawców: „Przyjęte rozwiązanie zakłada stosowanie zasad doręczenia postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu analogicznych jak dla zasad zwrotu VAT w terminie 15- dniowym dla tzw. podatników
bezgotówkowych”.
Zmiany w powyższym zakresie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 22 lutego 2023 r., z którego pełną treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12366859/katalog/12933946#12933946

Zapisz się do newslettera