d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na rozliczenia podatkowe

Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na rozliczenia podatkowe

Obowiązujący w Polsce od ponad 3 lat stan zagrożenia epidemicznego został odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. Decyzja o odwołaniu wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w rozliczaniu podatków, w tym przede wszystkim z:

• powrotem obowiązkowego raportowania schematów podatkowych – przepisy ustawy covidowej (art. 31y), zawiesiły bieg terminów na raportowanie części schematów podatkowych (tzw. schematów podatkowych krajowych) do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19.

Od sierpnia br. zatem raportowanie krajowych schematów podatkowych będzie już obligatoryjne, a z końcem lipca 2023 r. ruszą terminy na zaraportowanie zarówno zaległych, jak i bieżących krajowych schematów podatkowych. Jednostki zatem, które nie wykonywały tego obowiązku na bieżąco, winny dokonać rewizji pod kątem MDR, dokonanych operacji, transakcji i innych czynności począwszy od 2020 roku;
• stosowaniem aktualnych certyfikatów rezydencji – na mocy obowiązujących przepisów, w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej płatnik może posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Począwszy zatem od września br. należało będzie stosować aktualne certyfikaty rezydencji, nastąpi bowiem powrót zasady, zgodnie z którą certyfikat jest ważny w terminie ważności wskazanym na dokumencie lub 12 miesięcy w przypadku braku wskazania takiego terminu;
• powrotem do siedmiodniowego terminu na zgłoszenie płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT. W czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego termin ten był wydłużony do 14 dni;
• powrotem do podstawowego trzymiesięcznego terminu na wydawanie interpretacji podatkowych. Przepisy antycovidowe dawały Krajowej Informacji Skarbowej aż 6 miesięcy na wydanie interpretacji.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje w Polsce od 14 marca 2020 r. i został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Z pełną treścią rozporządzenia zapoznać można się pod poniższym linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001028/O/D20221028.pdf

Zapisz się do newslettera