d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Uproszczenie przepisów dotyczących deklaracji akcyzowych

Uproszczenie przepisów dotyczących deklaracji akcyzowych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji zawierającej modyfikacje dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego. Zmiany dotyczyć będą m.in.:

  • uproszczeń z zakresu obowiązku składania deklaracji kwartalnych, w których deklaruje się wyroby akcyzowe zawarte w Załączniku nr 2 ustawy akcyzowej – objęte stawką 0%,
  • ujednolicenia zasad składania deklaracji od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, względem których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy,

Większość zmian w powyższym zakresie wejdzie w życie z początkiem 2023 r.

Nowe regulacje zawarte zostały w projekcie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, z którego treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12363263/12905323/12905324/dokument570996.pdf

Zapisz się do newslettera