d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Uproszczenia w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Uproszczenia w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji zakładający uproszczenie i doprecyzowanie przepisów o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Środowiska biznesowe pozytywnie oceniły planowane zmiany, niemniej jednak wskazały na wciąż istniejące wątpliwości w przedmiocie:

  • zakresu kontroli przeprowadzanych przez właściwego ministra i nakładania kar. Aktualnie mamy do czynienia z odrębnością postepowań kontrolnych w rozumieniu Prawa przedsiębiorców i postepowań dotyczących nałożenia kar na podstawie Kodeksu postepowania administracyjnego. Po wejściu w życie nowelizacji możliwym będzie pominiecie etapu kontrolnego i przystąpienie do postępowania w sprawie wymierzenia kary. Eksperci zwracają uwagę, iż taka regulacja powodowałaby rażące naruszenie prawa do obrony, co z kolei mogłoby wiązać się z ryzykiem nadużyć;
  • kwestii związanych z milczącym załatwieniem spraw oraz rejestrem zapytań;
  • terminu wprowadzenia przedmiotowych zmian. Zgodnie z treścią projektu nowelizacji, zmiany miałyby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, środowiska biznesowe apelują natomiast, by stało się to najwcześniej z początkiem 2023 r.

Nowelizację w powyższym zakresie przewiduje projekt ustawy z 15 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, z którego treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12362210/12897044/12897045/dokument566964.pdf

Zapisz się do newslettera