d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Projekt ustawy zamrażający ceny energii dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Projekt ustawy zamrażający ceny energii dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Posłowie Koalicji Polskiej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który zakłada zamrożenie cen energii dla mikro- i małych przedsiębiorców. Wprowadzenie takiego rozwiązania, zdaniem autorów projektu, ma na celu przeciwdziałać przewidywanym drastycznym podwyżkom cen prądu. Projekt przewiduje, iż ceny miałyby zostać zamrożone na poziomie cen z dnia 30 czerwca 2022 r.

Z zamrożenia cen skorzystać mogłyby mikro- i małe firmy.

Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 19 sierpnia 2022 r. Nowe przepisy jeśli zostaną zatwierdzone, wejdą w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Modyfikacje w powyższym zakresie przewiduje poselski, zgłoszony przez posłów Koalicji Polskiej, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, z którego treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-997-2022/$file/9-020-997-2022.pdf

Zapisz się do newslettera