d
Follow us
  >  Paweł Płonka

Paweł Płonka

Radca prawny

Języki obce

angielski

Stanowisko:

Komandytariusz, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego (ALP), organizowanej przez UJ we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Z Kancelarią związany od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza w branżach związanych z nowymi technologiami (IT, e-commerce) oraz działalnością kreatywną (reklama i marketing, biura projektowe itd.). W ramach kancelarii jest szefem praktyki prawa własności intelektualnej, a także prawa ochrony danych osobowych.

W zakresie prawa IP pomaga klientom w zapewnieniu optymalnej ochrony dóbr niematerialnych, w szczególności poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach stosownych procedur, sporządzanie umów związanych z działalnością twórczą (w tym umów dotyczących oprogramowania), dokonywanie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych (w UPRP, EUIPO i WIPO), a także doradztwo przy prowadzeniu sporów – zarówno na etapie negocjacji, jak i w toku postępowań administracyjnych i sądowych.

Świadczy również usługi związane z zapewnieniem zgodności procesów biznesowych z RODO, co uwzględnia zwłaszcza realizację audytów i szkoleń, sporządzanie powiązanej dokumentacji oraz wsparcie na wypadek naruszeń ochrony danych osobowych.

Włada biegle językiem angielskim.

Zapisz się do newslettera