d
Follow us
  >  Prawo pracy   >  Ustawa o ochronie sygnalistów

Ustawa o ochronie sygnalistów

Ustawa o ochronie sygnalistów, 14 czerwca 2024 r., została uchwalona przez Sejm. Ustawa ta zakłada implementację dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Nowe regulacje mają na celu zapewnić ochronę pracownikom zgłaszającym naruszenia prawa w związku z zatrudnieniem. Sygnalistą będzie mógł być:

  • pracownik, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy,
  • były pracownik,
  • funkcjonariusz,
  • żołnierz zawodowy,
  • zleceniobiorca,
  • stażysta,
  • wolontariusz.

Na mocy ustawy o ochronie sygnalistów, pracodawcy, u których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób, zobowiązani będą do opracowania procedury zgłoszeń wewnętrznych określających zasady przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Ponadto, będą oni musieli stworzyć odpowiednie kanały umożliwiające przyjmowanie zgłoszeń. Procedura jednostki będzie regulować m.in. kwestie takie jak:

  • osoby upoważnione przez podmiot do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
  • rozstrzygnięcie kwestii przyjmowania tudzież odmowy przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

Zgłoszenia mogą dotyczyć naruszeń m.in. w zakresie korupcji, zamówień publicznych.

Co do zasady, ochrona sygnalisty obowiązuje od momentu dokonania przez niego zgłoszenia, a podmiot go zatrudniający nie będzie mógł stosować względem niego działań o charakterze odwetowym.

Ustawa o ochronie sygnalistów zostanie teraz przekazana do podpisu prezydenta. Większość jej postanowień wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, w zakresie zgłoszeń zewnętrznych po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapraszamy do współpracy z zespołem Kancelarii, przy wdrażaniu procedur: Radca prawny Agnieszka Macura, Radca prawny Karolina Baron, Radca Prawny Magdalena Nandzik – Trzaska, Adwokat Paweł Larish, Adwokat Katarzyna Łuckoś, Aplikant adwokacki Jakub Stolarczyk, Prawnik Alina Przeklasa – Mikler

Projekt prowadzi:

r.pr. Agnieszka Macura

Zapisz się do newslettera