d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Zmiany w dokumentacjach cen transferowych dla transakcji rajowych – projekt ustawy trafił do Sejmu

Zmiany w dokumentacjach cen transferowych dla transakcji rajowych – projekt ustawy trafił do Sejmu

W ostatnim tygodniu sierpnia br. do Sejmu trafił projekt nowelizacji obejmujący m.in. liberalizację przepisów z zakresu obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwa konkurencję podatkową. Najważniejsze zmiany w tym zakresie dotyczą:

  • zniesienia obowiązku dokumentacyjnego dla tzw. „pośrednich transakcji krajowych” poprzez uchylenie przepisów art. 11o ust. 1a i ust. 1b CIT;
  • nadania nowego brzmienia art. 11o ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym, do sporządzenia dokumentacji cen transferowych obowiązani będą podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym siedzibę w „raju podatkowym”, lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy przekroczy odpowiedni próg materialny;
  • podniesienia progów dokumentacyjnych dla tzw. „bezpośrednich transakcji krajowych”. Zgodnie z art. 11k ust. 2a oraz art. 11o ust. 1 ustawy o CIT dla bezpośrednich transakcji rajowych próg dokumentacyjny wyniesie 2.500.000,00 zł dla transakcji finansowych lub 500.000,00 zł dla transakcji innych aniżeli transakcja finansowa. Progi materialności odnoszą się do transakcji kontrolowanych – z podmiotami powiązanymi oraz innych niż kontrolowane – z podmiotami niepowiązanymi. Aktualnie, próg dokumentacyjny dla bezpośrednich transakcji rajowych wynosił dotychczas 100.000 zł, niezależnie od typu transakcji;
  • obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej dla „bezpośrednich” transakcji krajowych – art. 11i ustawy o CIT,
  • retroaktywności zmian wprowadzanych tą nowelizacją, a to zgodnie z art. 24 projektu ustawy zmieniającej, zastosowania wprowadzanych zmian do roku podatkowego 2021 oraz 2022.

Ponadto, zgodnie z komunikatem MF, resort nie wyklucza również aktualizacji listy krajów i terytoriów uznawanych za szkodliwe jurysdykcje podatkowe.

Zapisz się do newslettera