d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Zaświadczenia ZAS-W będą wydawane automatycznie w systemie e-US

Zaświadczenia ZAS-W będą wydawane automatycznie w systemie e-US

Zakres usług udostępnianych w ramach e-Urzędu Skarbowego jest konsekwentnie poszerzany. Kolejnym udogodnieniem dla podatników będzie możliwość uzyskania poprzez e-US, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W). Stosowne zmiany w tym zakresie zawarte zostały w projekcie rozporządzenia opublikowanym przez resort finansów.

W § 4 rozporządzenia wskazane zostanie, że w e-US automatycznie załatwiane będą także zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zmiany w przedmiotowym zakresie zawarte są w projekcie rozporządzenia z 11 sierpnia 2022 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Zmiany mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zapisz się do newslettera