d
Follow us
  >  Polityka plików Cookies

Polityka plików Cookies

 

§1

 1. Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania przez Kancelarię informacji oraz dostępu Kancelarii do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Użytkowników w formie plików Cookies. Polityka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Polityki prywatności.
 2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Polityce prywatności, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
  • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Witryny.
  • Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Kancelarię, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Kancelarię za pośrednictwem Witryny.
  • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Witryny.
  • Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do Polityki prywatności.
  • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny.

 

§2

 1. Kancelaria za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Kancelaria wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 3. Korzystanie przez Kancelarię z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

 

§3

 1. Kancelaria wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Witryny do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny.
 2. Kancelaria może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania z Witryny przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Użytkowników.

 

§4

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w obrębie Witryny.

Zapisz się do newslettera