Polityka plików cookies

§1

 1. Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania przez Kancelarię informacji oraz dostępu Kancelarii do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Użytkowników w formie plików Cookies. Polityka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu (tj. witryny www.kancelaria-mp.pl).
 2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
  1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
  2. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Kancelarię, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Kancelarię za pośrednictwem Serwisu.
  3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisu.
  4. Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
  5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

§2

 1. Kancelaria za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Kancelaria wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 3. Korzystanie przez Kancelarię z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3

 1. Kancelaria wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Kancelaria wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. W tym zakresie, Kancelaria korzysta z usługi Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, zapisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google.

§4

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
  1. Mozilla Firefox
  2. Google Chrome
  3. Microsoft Edge
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.