Помимо партнеров в команду входят постоянные члены: юрисконсульты, адвокат, ряд стажеров и юристов, а также налоговые консультанты.

ПАРТНЕРЫ

Marek Płonka

Dominika Wieja

dwieja@kancelaria-mp.pl

Grzegorz Pacek

gpacek@kancelaria-mp.pl

Paweł Płonka

pplonka@kancelaria-mp.pl

Mateusz Czakon

mczakon@kancelaria-mp.pl

Natalia Cieśla

nciesla@kancelaria-mp.pl

ЮРИСКОНСУЛЬТЫ И АДВОКАТ

Hildegarda Pasko

hpasko@kancelaria-mp.pl

Karolina Baron

kbaron@kancelaria-mp.pl

Anna Czekaj-Bochacka

abochacka@kancelaria-mp.pl

Daria Gąsiorek

dgasiorek@kancelaria-mp.pl

Małgorzata Targosz

mtargosz@kancelaria-mp.pl

Monika Gworek

mgworek@kancelaria-mp.pl

Justyna Habczyńska

jhabczynska@kancelaria-mp.pl

Agnieszka Jaźwińska

ajazwinska@kancelaria-mp.pl

Aleksandra Kawka-Budny

akawka@kancelaria-mp.pl

Jakub Lechowicz

jlechowicz@kancelaria-mp.pl

Agnieszka Macura

amacura@kancelaria-mp.pl

Magdalena Nandzik-Trzaska

mnandzik@kancelaria-mp.pl

Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź

ktarnawa@kancelaria-mp.pl

Maciej Waloszek

mwaloszek@kancelaria-mp.pl

Gizela Węglarz-Dudys

gweglarz@kancelaria-mp.pl

Małgorzata Wodecka-Pacek

mpacek@kancelaria-mp.pl

СТАЖЕРЫ

Natalia Lener-Bobek

nlener@kancelaria-mp.pl

Joanna Czajor

jczajor@kancelaria-mp.pl

Katarzyna Łuckoś

kluckos@kancelaria-mp.pl

Szymon Wiewióra

swiewiora@kancelaria-mp.pl

Aplikant radcowski. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył broniąc pracy magisterskiej na temat klauzul generalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w śląskich kancelariach radcowskich i adwokackich, a także podczas praktyk w Sądzie i Prokuraturze. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Włada językiem angielskim.

ЮРИСТЫ

Tomasz Jabłoński

tjablonski@kancelaria-mp.pl

Antonina Zakrzewska

azakrzewska@kancelaria-mp.pl

Другие специалисты

Emilia Siarkiewicz

esiarkiewicz@kancelaria-mp.pl

Специалист по трансфертным ценам

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТДЕЛ КАДРОВ

Magdalena Dobkowska

mdobkowska@kancelaria-mp.pl

Katarzyna Zaczek

sekretariat@kancelaria-mp.pl

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФИСА И МАРКЕТИНГ

Sandra Kasperek

skasperek@kancelaria-mp.pl