Wspólnicy

Marek Płonka

Komplementariusz, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu - który zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Dominika Wieja

Komandytariusz, radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.


dwieja@kancelaria-mp.pl

Anna Roessler

Komandytariusz, radca prawny. W 2003 roku ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła ponadto studia podyplomowe na kierunku Strategia podatkowa w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2003 roku. Zajmuje się kompleksową obsługą dużych podmiotów gospodarczych oraz klientów zagranicznych, w tym głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa pracy i prawa zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.


aroessler@kancelaria-mp.pl

Rafał Budny

Komandytariusz, radca prawny. W 2004 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w szczególności doradztwem korporacyjnym. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, przekształceń oraz procesów inwestycyjnych. Włada językiem niemieckim i angielskim.


rbudny@kancelaria-mp.pl

Grzegorz Pacek

Komandytariusz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związany od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Włada językiem angielskim. Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami - http://ip.pacek.name.


gpacek@kancelaria-mp.pl

Paweł Płonka

Komandytariusz, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego (ALP), organizowanej przez UJ we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Z Kancelarią związany od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jego zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej oraz prawie internetu (nowych technologii). Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Włada biegle językiem angielskim.

pplonka@kancelaria-mp.pl