Partnerzy zarządzający

Marek Płonka

Założyciel i właściciel Kancelarii, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu, który zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Hildegarda Pasko

Radca prawny. Przez szereg lat kierowała działem obsługi prawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a następnie Spółki „Fiat Auto Poland” S.A. w Bielsku-Białej. Specjalizuje się głównie w prawie pracy oraz prawie gospodarczym (prawo spółek, kontrakty handlowe). Ponadto zajmuje się prawem procesowym i reprezentacją w charakterze pełnomocnika w toku postępowań sądowych.

Dominika Wieja

Radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.


dwieja@kancelaria-mp.pl

Anna Roessler

Radca prawny. W 2003 roku ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła ponadto studia podyplomowe na kierunku Strategia podatkowa w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2003 roku. Zajmuje się kompleksową obsługą dużych podmiotów gospodarczych oraz klientów zagranicznych, w tym głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa pracy i prawa zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.


aroessler@kancelaria-mp.pl

Rafał Budny

Radca prawny. W 2004 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Śląskim, gdzie udzielał bezpłatnych porad prawnych. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w szczególności doradztwem korporacyjnym. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, przekształceń oraz procesów inwestycyjnych. Włada językiem niemieckim i angielskim.


rbudny@kancelaria-mp.pl

Grzegorz Pacek

Radca prawny. W 2006 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji tejże uczelni. W czasie studiów współtworzył Sekcję Prawa Autorskiego koła naukowego TBSP UJ. Jest autorem publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem nagród na najlepsze prace studenckie - m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związany od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Włada językiem angielskim. Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami - http://ip.pacek.name.


gpacek@kancelaria-mp.pl